Pavyzdys: Transporto priemonės nuomos sąlygos

Paskelbė admin 2019-04-24 1 Komentaras (-ai) Rekomendacijos nuomos įmonėms,

 

Transporto priemonės nuomos sąlygos (pavyzdys)

Tai gali būti kaip priedas prie transporto priemonės nuomos sutarties.

 

Transporto priemonės nuomos sąlygos (pavyzdys)

 

1.    AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS
1.1.       Nuomojamą transporto priemonę gali vairuoti asmenys, turintys raštišką nuomotojo sutikimą, XX kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažesnį kaip XX metų vairavimo stažą ir ne jaunesnis nei XX metų amžiaus, taip pat ir visi kiti papildomi vairuotojai atitinkantys šias sutarties sąlygas.
1.2.    Nuomininkas privalo apmokėti visas privalomas rinkliavas (pvz. kelių, parkavimosi, miesto, eismo taisyklių pažeidimus ir kt.) transporto priemonės nuomos laikotarpiu ir jam pasibaigus papildomu draudimu, jei esami transporto priemonės draudimai neužtikrina nuostolių atlyginimo nuomotojui.
1.3.    Nuomojama transporto priemonė yra apdrausta 24 val. techninės pagalbos kelyje draudimu,  galiojančiu Lietuvoje bei Vakarų Europoje. Nuomojamos transporto priemonės savanoriškas draudimas (KASKO) yra įtrauktas į nuomos kainą ir galioja Europos Sąjungos teritorijoje.
1.4.    Savavališkas nuomojamos transporto priemonės išvaizdos pakeitimas, ardymas, perdarymas, papildomas įrangos sumontavimas ar bet koks nuomojamos transporto priemonės vidaus ar išorės įrangos demontavimas yra draudžiamas. Komplektuojančių dalių savavališkas nuėmimas ar pašalinimas be nuomotojo raštiško sutikimo taip pat yra draudžiamas.
1.5.    Kiekvieną kartą, užpildydamas nuomojamos transporto priemonės kuro baką degalais arba pradėdamas naują kelionės dieną, nuomininkas privalo įsitikinti, kad tepalų ir variklio aušinimo skysčio lygis, padangų oro slėgis ir nuomojamos transporto priemonės techninė būklė yra tinkama.
1.6.    Nuomojamoje transporto priemonėje rūkyti, vežti gyvūnus griežtai draudžiama, bauda – XXX EUR.
1.7.    Kelionės metu pastebėjus nuomojamos transporto priemonės trūkumus ar gedimų, privalote nedelsiant apie tai informuoti nuomotoją tel. +37000000000.

 

 

2.     AUTOMOBILIO PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS
2.1.    Nuomininkas, pasirašydamas nuomos sutartį, transporto priemonės nuomos sąlygas ir transporto priemonės perdavimo aktą, patvirtina, kad gavo transporto priemonę tvarkingą ir geros techninės būklės, su visais papildomais priedais, įskaitant ir transporto priemonės dokumentus.
2.2.    Nuomininkas nuomojamą transporto priemonę privalo grąžinti tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomota. Nuomojama transporto priemonė paimama ir grąžinama iš anksto sutartą dieną ir valandą, laiku pagal sutartį.
2.3.    Nuomojama transporto priemonė išnuomojama su pilnu kuro baku arba pagal susitarimą. Nuomininkas grąžina nuomojamą transporto priemonę taip pat su pilnu kuro baku arba pagal susitarimą. Priešingu atveju, nuomininkas turi sumokėti už kiekvieną trūkstamo iki pilno bako kuro litrą.
2.4.    Nuomininkas privalo grąžinti nuomojamą transporto priemonę sutarties laikotarpiui pasibaigus iš anksto sutartą dieną ir valandą tokios pat būklės, kokios buvo perduota nuomos pradžioje, su nuomos pradžioje sutartu ridos limitu.
2.5.    Nuomojamos transporto priemonės grąžinimo vėlavimas apmokestinamas papildomai skaičiuojant XX EUR už kiekvieną uždelstą valandą.
2.6.    Jei nuomininkas negali laiku grąžinti nuomojamos transporto priemonės, apie tai privalo pranešti nuomotojui
tel. +37000000000 ir sutari dėl papildomų nuomos sąlygų.
2.7.    Jei nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba kai numanoma, kad nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, nuomotojas turi teisę atsiimti nuomojamą transporto priemonę anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti transporto priemonės paiešką.
2.8.    Jei nuomininkas negrąžina transporto priemonės 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai apie tai neinformuoja nuomotojo, nuomotojas kreipiasi į policiją dėl transporto priemonės vagystės.

 

 

3.    AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS
3.1.    Nuomininkas įsipareigoja naudoti nuomojamą transporto priemonę pagal jos paskirtį ir šios sutarties sąlygas.
3.2.    Pilna materialinė atsakomybė už transporto priemonę priklauso pagrindiniam nuomojamos transporto priemonės vairuotojui (nuomininkui).
3.3.    Nuomininkas privalo saugoti nuomojamą transporto priemonę, jos dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų neteisėtos veikos.
3.4.    Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą, padarytą paliktai automobilyje nuomininko nuosavybei.
3.5.    Nuomininkas neturi teisės pernuomoti ar kitaip perduoti tretiems asmenims nuomojamą transporto priemonę be nuomotojo raštiško sutikimo.
3.6.    Nuomojamą transporto priemonę draudžiama naudoti: 1)Pažeidžiant gamintojo technines charakeristikas,2) Važiuoti keliais, nepritaikytais automobiliams, 3) Mokamam keleivių pervežimui, 4)Kitų transporto priemonių arba priekabų vilkimui,5) Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms, 6)Nusikalstamiems veiksmams,7) Nusižengiant kelių eismo taisyklėms,8) Sportiniuose ar eismo renginiuose,  kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių, 9)Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento, 10)Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai, kurioje randasi nuomojama transporto priemonė.
3.7.    Nuomininkas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų ir nuomos sutarties sąlygų.
3.8.    Laikytis šioje sutartyje nurodytų draudimo taisyklių. Jei draudiminio įvykio žala trečiąjai šaliai viršija civilinės atsakomybės draudimo sumą, sumokėti trūkstamą nuostolius dengiančią sumą. Nedraudiminio įvykio atveju ( pvz. vairavimas neblaivios būklės, automobilio vagystė kartu su dokumentais ir kt.) padengti padarytą žalą Nuomotojui ir trečiąjai šaliai.
3.9.    Nuomininkas visais atvejais atsako už Nuomotojui ir /ar trečiai šaliai padarytą žalą ir privalo dėl to patirtus nuostolis (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, susijusius su automobilio konfiskavimu dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo), jei jis pažeidė šioje sutartyje nustatytą automobilio eksploatavimo tvarką, naudojo jį techniškai netvarkingą, gabeno juo neleistinus daiktus, suteikė automobilį naudotis tokios teisės neturinčiam asmeniui ir žalos nedengia draudimas.
3.10.    Nuomininkas įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais įsipareigoja deklaruoti automobiliu vežamus daiktus muitinės įstaigose.
3.11.    Nuomininkas įsipareigoja padengti nuomotojo  (franšizės suma 300 eurų) nedengiamus nuostolius, susijusius su automobilio apgadinimu.
3.12.    Nevažiuoti didesniu nei 130 km/h greičiu.
3.13.    Sugedus nuomojamai transporto priemonei, remontas turi būti atliekamas tik Nuomotojo rekomenduotame servise.
3.14.    Nuomos metu nuomininkas privalo imtis visų priemonių,  kad nuomojama transporto priemonė būtų apsaugota nuo vagysčių, avarijų ir sąmoningo sugadinimo.

 

 

1 Komentaras (-ai)

Jonas:
2019-10-26, 18:04:06
Atsakyti

Turime panašią sutartį, tačiau visuomet puiku perskaityti daugiau variantų, nes nevisada gali numatyti tai kas svarbu ir aktualu... Ačiū už pavyzdį.

Rašyti komentarą