Ko reikia kad pradėti mikroautobusų (nuo 16 vietų) nuomos verslą

Paskelbė admin 2018-11-29 0 Komentaras (-ai) Rekomendacijos nuomos įmonėms,

 

I. ĮMONĖS

II. KELEIVINIO TRANSPORTO

III. PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMO

IV. LICENZIJOS (sausumos keleivių licencijavimo veikla)

V. MIKROAUTOBUSO VAIRUOTOJO

VI. TACHOGRAFO

VII.SUTARTIES BLANKO KELEIVIŲ PERVEŽIMUI

VIII. DRAUDIMO

IX. Kita

1. Vairuotojas turi pasirūpinti ir ...

2. Kokius dokumentus bei duomenis apie vairavimo ir poilsio režimo apskaitą transporto priemonės vairuotojas privalo pateikti kontrolės pareigūnui?

 

I. ĮMONĖS

Kadangi transporto paslauga susijusi su didesne rizika, todėl vienareikšmiškai rekomenduojame įsteigti UAB, o ne individualią įmonę. Nes su individuali įmone – rizikuotumėte visu savo turtu, o UAB tik UAB esamu turtu.
NIUANSAI: bendraujant su transporto įmonių vadovais pastebėta, kad steigiant įmonę deklaruojami turimi mikroautobusai, tačiau po tam tikro laiko padaroma taip: transporto priemonės perregistruojamos ant asmens ir su įmone sudaroma panaudos sutartis (nuoma). KODĖL? Kad nerizikuoti, nes bankroto ar kitais atvejais, kai įmonės veikla stabdoma transporto priemonės irgi gali būti perimamos. O tokiu atveju kai yra panaudos (nuomos) sutartis tuomet transportas lieka „nepaliestas“ t.y. savininko.

PATARIMAS: kad ir brangiau rekomenduojame turėti įmonėje nuolatinę buhalterę, nes buhalteris neša didelę atsakomybę, o Jums kaip įmonės vadovui yra paprasčiau. Nes taupantys samdo buhalterius tik tuomet kai reikia, bet iškilus sunkumams jau tuomet įmonės vadovas pilnai už viską atsako.

 

II. KELEIVINIO TRANSPORTO

Jeigu svarstote kokį pirkti 16 vietų ar 20 vietų, besąlygiškai rekomenduojame 20 vietų, nes transporto įmonių ilgametė patirtis sako, kad tikrai verta turėti didesnį mikroautobusą su visais privalumais (patogiomis sėdynėmis, kondicionieriumi, mikrofonu, talpia bagažine ir t.t.).

Kas svarbiausi įsigyjant 16-20 vietų mikroautobusą. AUKSINĖ taisyklė „neskubėk ir būsi pirmas“, „skūpus moka du kartus“. GRYNA tiesa. Perkant nenaują mikroautobusą - nesusižavėkite itin patraukia mikroautobuso kaina skelbimuose, o ypač skelbimuose užsienyje. Perkant nenaują nepagailėkite pinigų detalei mikroautobuso inspekcijai ir patikrinimui.

REKOMENDACIJA: didelis privalumas turėti bent kelis tokios pačios klasės mikroautobusus. Stebint keleivių pervežimo verslą pastebėjome ne kartą kai įmonių vadovai susiduria su itin nemaloniai ir finansiškai nuostolingais atvejais kai kelionės metu sugenda transportas ir neturima pakaitinio. TODĖL jeigu neturite galimybės įsigyti dviejų mikroautobusų susitrakite su kita įmone, kuri reikalui esant pagelbėtų.

 

III. PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMO

Pažymėjimas būtinas tam, kad gauti licenciją keleiviams vežti.
Transporto vadybininkų testai skirti pasiruošti licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančio asmens (transporto vadybininko) profesinės kompetencijos egzaminui, kuris laikomas Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI).
Egzaminui galima ruoštis savarankiškai (mokymo kursas nėra privalomas). Išlaikius egzaminą VKTI išduodamas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama profesinė kompetencija.
Įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją keleiviams vežti, ir visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje, t. y. įmonėje privalo dirbti asmuo, turintis galiojantį keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą. Transporto vadybininku gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikęs transporto vadybininko egzaminą.
PASTEBĖJIMAS: yra pastebima gana nedžiuginanti statistika t.y. daug žmonių suklumpa laikant testus ir išlaiko tik iš 5-7 karto, todėl rekomenduojam tiek pačiam pasimokyti ir atitinkami eiti į mokymo kursus.

 

IV. LICENZIJOS (sausumos keleivių licencijavimo veikla)

Keleivių vežimo autobusais ir krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, veiklą už atlygį gali vykdyti tik vežėjai, turintys nustatyta tvarka išduotą licenciją.
TAIGI mikroautobusams nuo 16 vietų būtina licencija.

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus:
     a) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
     b) būti nepriekaištingos reputacijos;
     c) būti tinkamos finansinės būklės;
     d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.
Šie reikalavimai detalizuoti reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4–8 straipsniuose, jų taikymas reglamentuotas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434  „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
Atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnio reikalavimus, vežėjas privalo turėti nuosavybės teise arba valdyti kitais teisėtais pagrindais buveinę su vežėjo valdymo centru arba buveinę ir vežėjo valdymo centrą.

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies b punkte, privalo atitikti vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jiems paskirta administracinė nuobauda ir jie turi teistumą už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, atitinkančius reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašą tvirtina Inspekcija (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 2B-154 „Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašo patvirtinimo“). Nepriekaištingą reputaciją turinčiais nelaikomi ir teistieji ar baustieji už analogiškas veikas pagal užsienio valstybių teisės aktus.

Transporto vadybininku pagal reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį gali būti vežėjo juridinio asmens vadovas arba kitas jo darbuotojas, pats vežėjas fizinis asmuo arba pagal reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį eiti transporto vadybininko pareigas gali sutartimi vežėjo įgaliotas fizinis asmuo, turintis įgaliojimus faktiškai ir nepertraukiamai vadovauti vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovauti kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtinti transporto sutartis ir dokumentus, tvarkyti bendrąją apskaitą, paskirstyti užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms, prižiūrėti eismo saugos procedūras. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

Tinkamos finansinės būklės reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies c punkte, privalo atitikti vežėjas. Vadovaudamiesi reglamento (EB) Nr. 1071/2009 7 straipsnio 1 dalimi, kiekvienais metais vežėjai fiziniai asmenys ir ribotos bei neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys turi disponuoti nuosavu kapitalu, o viešojo sektoriaus subjektai – grynuoju turtu, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 eurų, kai naudoja tik vieną kelių transporto priemonę, ir po 5 000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą kelių transporto priemonę. Jeigu vežėjas dar neturi naudojamų kelių transporto priemonių, jo finansinė būklė vertinama pagal tą pačią tvarką, kaip naudojant vieną kelių transporto priemonę.

Profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies d punkte, privalo atitikti transporto vadybininkas. Profesinė kompetencija nustatoma vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1071/2009 21 straipsniu. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarką nustato Susisiekimo ministerija (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“. Plačiau skaitykite skyriuje „Mokymas ir egzaminavimas – Egzaminavimas – Transporto vadybininkai“.

Licencijos išduodamos dešimčiai metų. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

 

V. MIKROAUTOBUSO VAIRUOTOJO

Vairuoti pačiam arba samdyti vairuotoją? Pradedant verslą ir dar neturint nuolatinių pajamų ir pastovių klientų yra rizikinga samdyti nepažystamą arba be rekomendacijų vairuotoją, nes kad ir už nedidelius prasižengimas keleivių pervežimo įmonės yra labai griežtai baudžiamos. PAVYZDŽIUI: tikrai dažnai pastebima, kad vežama daugiau keleivių nei yra sėdimų vietų, o baudos tokios: už kiekvieną keleivį, kuris neturi sėdimo vietos apie 50 Eur bauda, pasikartojus atimama keleivių vežimo licenzija licencija arba anuliuojamas kompetencijos pažymėjimas.

Jei nuspręsite būti ir direktoriumi ir vairuotoju tuomet Jums reiks atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo.

 

VI. TACHOGRAFO

Taip 16 vietų mikroautobusui vežant keleivius komerciniais tikslai būtinas tachografas. Taigi turi būti vedama vairavimo ir poilsio režimo apskaita
kokioms transporto priemonėms taikomas minėtas reglamentas?
–Vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaitos tvarkymas yra nustatytas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančių Tarybos reglamentus (EB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85.

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 yra taikomas transporto priemonėms vežant keliais:

a) krovinius, kai maksimali leidžiama transporto priemonės masė kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos;
b) keleivius transporto priemonėmis, kurios pagal savo konstrukciją gali vežti daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją, arba yra tam pritaikytos tai nuolat daryti, ir yra naudojamos būtent šiuo tikslu.

Vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurios patenka į reglamento (EB) Nr. 561/2006 reguliavimo sferą ir kurioms negali būti taikomos išimtys, privalo tvarkyti vairavimo ir poilsio režimo apskaitą tam naudodami tachografą. Transporto priemonėje įrengtas tachografas turi būti metrologiškai patikrintas.
Svarbu žinoti, jog nepriklausomai nuo to, kad vairuotojas su transporto priemone išvažiuoja tik du ar tris kartus per metus arba per šį laikotarpį nuvažiuoja tik 100 km, jeigu ji patenka į reglamento (EB) Nr. 561/2006 reguliavimo sferą ir jai negali būti pritaikytos išimtys, apskaita privalo būti tvarkoma naudojant transporto priemonėje įrengtą tachografą

 

VII.SUTARTIES BLANKO KELEIVIŲ PERVEŽIMUI

PASIRUOŠKITE SUTARTIES NUOMOS BLANKĄ. Rengiant sutartį būtina įtraukti visus niuansus ir aplinkybes. Svarbiausi dalykai, kuriuos reiktų pažymėti tai yra:

- Datos ir laikai.
- Tiksli keleivių paėmimo vieta. Tikrai būna daug nesusipratimų, tuomet vėluojama, klientai nepatenkinti, nors dažnai ir jie netinkamai nurodo vietą, todėl visada rekomenduojama nurodyti ne tik adresą, bet ir tikslią vietą žemėlapyje arba aiškų visiems žinomą objektą kur transportas atvyks.
- Maršrutas. Esant galimybei visą maršrutą suplanuoti iš anksto apsinaudojant google maps žemėlapiais.
- Keleivių kiekis. Paprasti žmonės daug negalvoja ir sako –„mes pastovėsime kelionės metu“, o juk taip negalima važiuoti mikroautobusu. TODĖL dažnai yra rizikuojama, dažnai ir nubaudžia kelių policija, TODĖL būtina ir į tai atkreipti dėmesį, kad neateitų daugiau keleivių nei sutarta.
- Rekvizitai. O jeigu tai privatus asmuo rekomenduojame bent kelių žmonių kontaktinius duomenis ir pasitikrinti ar jei tinkami.
- Atsiskaitymo sąlygos. Visuomet rekomenduojama, kad atsiskaitytų prieš pat išvykimą arba iš anksto, nes kitu atveju galite likti ir su nuostoliais. Ne paslaptis, kad vežama į renginius, kur žmonės pavartoja alkoholio ir tuomet susitarti su klientu būna ganėtinai sunku.
- Sąlygos už papildomą kelionės maršrutą. Dauguma privačių užsakovų detaliai nesuplanuoja maršruto ir kelionės eigoje jis žymiai skiriasi nei sutarta iš anksto. Važiuojant sako tai tik keliolika kilometrų ir pan., tačiau skiriasi tiek laikas, tiek kuro sąnaudos ir t.t. TODĖL būtina labai aiškiai ir NET kelis kartus akcentuoti sąlygas dėl papildomo maršruto. Ir ši dalis turi būti aiškiai paryškinat pačioje sutartyje.
- Sąlygos už papildomą kelionės laiką. Tikrai dažnai būna taip, kad užsakovai vėluoja išvykit arba kuriame nors tarpiniame sustojimo taške užtrunka daug daugiau laiko nei planuota. TODĖL būtina aiškiai ir kelis kartus akcentuoti klientui kokios yra sąlygos už papildomai sugaištą laiką. Nes tikrai pasitaiko, kad per dieną turite keliolika užsakymų ir jeigu užtrunka pirmasis Jūs galite vėluoti į sekantį. O jeigu matote, kad niekaip nespėsite į sekantį užsakymą stengiatės išsisukti kaip įmanoma ir netgi prašoma konkurentų, kad pagelbėti ir nepavesti užsakovų. Taigi viską tai įvertinę būtinai apie šiuos niuansus aptarkite su būsimu klientu.
- Žala transporto priemonei. Prieš įlipant keleiviams rekomenduojame (ypač kai vežamas jaunimas, vaikai ar atitinkamai numatoma audringi renginiai) su grupės vyresniuoju apžiūrėti transporto saloną, parodyti kad viskas tvarkinga, nesulaužyta parodant jautriausias vietas (laikikliai, tinkleliai, užuolaidos ir pan.) ir tuomet leisti visus kitus keleivius – TAIP išvengsite nemalonumu ir nesusipratimų įrodant ar tai buvo jau sugadinta/išpurvinta. TIKRAI dažnai to dažnas vairuotojas nepadaro, o po to gailisi nes sunku įrodyti, kad būtent šie keleiviai kažką sugadino/sulaužė.
- Dėl bagažo. Informuokite keleivius kiek ir kokio dydžio lagaminus gali pasiimti, nes pasitaiko atvejų kai kiekvienas keleivis turi po kelis didžiulius lagaminus ir dar nedidelę kuprinę. Tačiau mikroautobusas neguminis  - informuokite apie tai užsakovą.

 

VIII. DRAUDIMO

Mikroautobusai brangūs, todėl nerizikuokite visu verslu ir įsigykite KASKO draudimą. Taip pat be privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo rekomenduojame įsigyti ir keleivių draudimą, nes nenumatytu atveju šis draudimas apsaugos Jūsų verslą, o ir keleivis bus saugesnis ir geriau jausis kai žinos, kad jis papildomai yra padraustas kelionės metu.

 

IX. Kita

KAD VEŽTI KELEIVIUS VAIRUOTOJAS TURI PASIRŪPINTI

- Draudimu (transporto ir keleivių)
- Kelių mokesčiu (kaina metams apie 700Eur dienai apie 11Eur, kai kurios įmonės taupo ir įsigyja kelių mokesčius tik tuomet kai reikia, TAČIAU bendraujant su vairuotojas padariau išvadą tokią, kad perkant metams vis tiek sutaupysite ir nebūsite nubausit jei per neapdairumą neįsigysite konkrečiai dienai kelių mokesčio)
- Kelialapio (tik tuomet kai vykstama į užmiestį)
- Keleivių sąrašu
- Sutarties
- Sąskaita faktūra
- JEI vežami vaikai, reikalingas ir specialus ženklas, kad vežami vaikai.

Kokius dokumentus bei duomenis apie vairavimo ir poilsio režimo apskaitą transporto priemonės vairuotojas privalo pateikti kontrolės pareigūnui?

Vairuotojas kelionės metu privalo turėti bei įgaliotam pareigūnui pareikalavus pateikti:

1. jei vairavo transporto priemonę, kurioje įrengtas analoginis tachografas:
1.1. einamosios savaitės ir prieš tai ėjusių 28 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;
1.2. jei turi vairuotojo kortelę – visus einamosios savaitės ir per prieš tai ėjusių 28 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius pagal Reglamentų Nr. (EEB) 3821/85 ir (EB) Nr. 561/2006 reikalavimus.
2. jei vairavo transporto priemonę, kurioje įrengtas skaitmeninis tachografas:
2.1. savo asmeninę vairuotojo kortelę;
2.2. visus einamosios savaitės ir prieš tai ėjusių 28 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius pagal Reglamentų Nr. (EEB) 3821/85 ir (EB) Nr. 561/2006 reikalavimus;
2.3. registracijos lapus, atitinkančius 2.2 punkte nurodytą laikotarpį, kurio metu jis vairavo transporto priemonę su sumontuotu analoginiu tachografu.
Vairuotojams ir jų transporto įmonių vadovams reikėtų atkreipti dėmesį, jog nepriklausomai nuo to, kai vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaita neprivaloma, naudojant tachografą, vadovaujantis 2003 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-417 „Dėl greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, transporto priemonėje turi būti įrengtas ir patikrintas greičio ribojamasis prietaisas.

 

Rašyti komentarą